De overheid heeft de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) bedacht om de zuinigheidseisen voor nieuwbouw steeds aan te scherpen. De waarde 1,0 staat voor de energetische prestatie van een woning uit 1990. Vanaf 2015 moesten alle nieuwbouwwoningen een coëfficiënt hebben van 0,4. Dit betekent dat een nieuwbouwwoning met zo'n eis maar 40% energie gebruikt van de energie die in 1990 nodig zou zijn. Wel verschillen de nieuwbouweisen voor woningen met de nieuwbouweisen voor bedrijven. Vanaf 2020 maakt de EPC plaats voor de BENG. Dan moeten alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen bijna energieneutrale gebouwen zijn.