De Energiekamer voert de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet uit en houdt toezicht op naleving van beide wetten. De Energiekamer, voorheen Directie Toezicht Energie (DTe), is ondergebracht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).