Dit begrip wordt gebruikt om de structurele verandering naar de steeds meer klimaatneutrale energievoorziening in Nederland aan te duiden. Daarbij gaat het om efficiëntieverbetering, de vervanging van fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine, diesel en steenkool door energie uit natuurlijke bronnen als zon, wind, biomassa en water en het gebruik van fossiele brandstoffen in combinatie met CO2-afvang en opslag.