De verhouding tussen vreemd vermogen (dat door derden beschikbaar is gesteld) en eigen vermogen.