Exergie is een ander woord voor 'kwaliteit van energie'. Exergie is het nuttige deel van een energiestroom. Het deel van een energiestroom dat niet nuttig is, heeft ook een naam: anergie. Energie bestaat dus uit exergie en anergie, resp. een nuttig en een niet-nuttig deel. Elektriciteit en brandstoffen kunnen volledig nuttig worden ingezet; hun exergiewaarde is gelijk aan de energiewaarde. Een warmtestroom is niet altijd volledig nuttig in te zetten; daarvoor geldt dat hoe hoger de temperatuur, hoe meer nut de warmte kan hebben en dus hoe hoger de exergie-waarde.

exergie diagram