Regeling vanuit RVO die het mogelijk maakt om met duurzame energieconcepten af te wijken van de Elektriciteitswet. Deze regeling is voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaars.

Bij succesvolle experimenten kan de minister van Economische Zaken en Klimaat voorstellen om de wet aan te passen.

In de aankomende vernieuwde experimentenregeling van 2019 wordt het naar alle waarschijnlijkheid ook mogelijk ontheffingen op de gaswet te krijgen.