Opgewekte groene stroom krijgt een garantie van oorsprong (GVO), dit certificaat geeft aan dat de stroom groen is opgewekt. Een windmolenproducent ontvangt dus GVO’s en verkoopt deze door aan een energieleverancier. Deze verkoopt op zijn beurt groene stroom en de certificaten komen te vervallen.