De gedragscode geldt voor contracten tussen of namens de energieleverancier en een consument m.b.t. werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van energiecontracten en overeenkomsten. Energieleveranciers kunnen de gedragscode toepassen en laten daarmee zien dat ze de consument goed zullen voorlichten, op een eerlijke en goede wijze klanten werven en de overstap naar een andere leverancier zo goed mogelijk regelen.