Getijde-energie is energie die is te winnen uit het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Midden op zee is dat slechts enkele centimeters, maar bij sommige kusten kan het verschil meerdere meters zijn. 

Bij vloed zou het water dan achter een dam opgevangen kunnen worden, om dit tijdens eb terug te laten lopen via turbines die zijn gekoppeld aan generatoren.