Ofwel omvormer. Een elektronische schakeling die gelijkstroom omzet in wisselstroom. Of wisselstroom in gelijkstroom, bijvoorbeeld voor het laden van een batterij.