Bij het verbranden van fossiele brandstoffen komt er altijd koolstofdioxide vrij. De uitstoot hiervan kan gecompenseerd worden door bijvoorbeeld projecten gericht op energiebesparing, duurzame energie, bosbescherming of bosaanplant.