Een netwerk van koudeproductie, -leidingen en -afnemers. De koude wordt met water door ondergrondse leidingen vanaf een bron naar afnemers gepompt.