Elektrische energie wordt uitgedrukt in Kilowattuur. Als men een apparaat met een vermogen van 1 kW een uur laat werken heeft men 1 kWh energie verbruikt. Of als een lamp van 10 Watt bijvoorbeeld 100 uur heeft aangestaan, is ook 1 kWh verbruikt.