Een overeenkomst tussen het lid en de coöperatie waarin de rechten en verplichtingen tussen de coöperatie en het lid nader worden vastgelegd. Deze is een overeenkomst die geldt naast  hetgeen is geregeld ten aanzien van het lidmaatschapsrecht in de statuten van de coöperatie. De wet schrijft voor dat deze ledenovereenkomst moet bestaan. Over de inhoud van deze overeenkomst zegt de wet verder niets.