Verklaring die coöperaties aan de energieleveranciers van de leden moet overleggen om de energieleveranciers in de gelegenheid te stellen de belastingkorting i.h.k.v. de regeling Verlaagd Tarief te kunnen verwerken. Zie ook: Kennisdossier Financieel, juridisch en fiscaal