Een gecertificeerde onderneming die voor bedrijven de meterstanden van de elektriciteitsmeter of de gasmeter opneemt en de hoeveelheid gas en elektriciteit bepaalt. De metingen worden uitgevoerd volgens de Meetcode (elektriciteit) en de Meetvoorwaarden (gas) die zijn vastgesteld door de Energiekamer. TenneT verzorgt de certificering en de registratie van de meetbedrijven.