De Milieu-Effect Rapportage onderzoekt de effecten van een project (als aanleg wegen of bestemmingsplan) op het milieu en biedt milieuvriendelijke alternatieven. De overheid heeft zo informatie die nodig is om het belang van het milieu volwaardig mee te wegen bij besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen.