Het tegengaan van klimaatverandering wordt aangeduid met de term mitigatie. Het omvat alle maatregelen die leiden tot CO2-reductie en het verminderen van de uitstoot van andere broeikasgassen. Voorbeelden zijn energiebesparing en (grootschalige) toepassing van duurzame energie.