ODE is de afkorting voor ‘Opslag Duurzame Energie’. Het is een heffing: een toeslag op elke verbruikte kWh elektriciteit en m3 gas. Op die manier stimuleert de overheid om zuiniger om te gaan met energie. Tevens worden de opbrengsten van de ODE heffing gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren. Zo wordt o.a. de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) hiermee gefinancierd.