Het begrip rendement gaat over energieomzetting. Het is de verhouding tussen de hoeveelheid nuttige energie die wordt geleverd en de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is. Een hoger rendement betekent dus dat er meer energie wordt omgezet naar een nuttige vorm.