Restwarmte is overgebleven warmte van industriële processen zoals elektriciteitscentrales, datacentra of afvalverwerkingsbedrijven. Deze restwarmte gaat nu nog vaak verloren of wordt geloosd in de lucht of in oppervlaktewater, maar kan door warmtenetten ook gebruikt worden om huizen en gebouwen te verwarmen.