Rioolzuiveringsgas is de benaming voor biogas dat is ontstaan uit rioolslib. Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen. De hoofdbestanddelen van biogas zijn methaan en koolstofdioxide. Het gas ontstaat als gevolg van vergisting (een anaeroobproces, zonder aanwezigheid van zuurstof) van organisch materiaal.