Subsidieregeling Duurzame Energieproductie. Dit is een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die het produceren van duurzame elektriciteit of gas ondersteunt. Bekijk de regeling. 

Vanaf 2020 geldt de SDE++ regeling. Die staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Binnen deze subsidie worden ook andere emissiereducerende technologieën gestimuleerd.