Een tweede elektriciteitsmeter achter de aansluiting. Hiermee kan onafhankelijk van andere meetpunten een eigen leverancier worden gecontracteerd. Een secundair allocatiepunt is alleen geschikt voor elektriciteit. Mits de aansluiting voldoende capaciteit heeft, kan iedereen gebruik maken van een secundair allocatie punt.