Manier van schakelen waarbij de componenten zo geschakeld zijn dat de stroom achtereenvolgens door alle componenten gaat. In iedere component geeft de stroom een deel van haar energie af.