(Zelf)sturende netten die het mogelijk maken vraag, aanbod en opslag van energie in balans te brengen. Door het wisselende aanbod van wind en zon wordt het steeds lastiger om energieopwek en -verbruik op het net af te stemmen. Smartgrids op kleine en grote schaal helpen deze disbalans te compenseren.

Zo kun je in de toekomst wellicht door algoritmisch gestuurde netwerken je zonne-energie doorverkopen aan de buurman. Of gaan in heel Nederland de koelkasten aan als de wind op de Noordzee aantrekt.