Stadsverwarming is hetzelfde als een warmtenet. Dit is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. De warmte kan van allerlei verschillende bronnen komen. Je hebt in Nederland nu al warmtenetten op aardgas, aardwarmte, verschillende soorten restwarmtebiomassa en warmte uit oppervlaktewater.