Aantal in serie aan elkaar geschakelde zonnepanelen.