Een regeling die vanaf 2005 in werking is getreden. Producenten, leveranciers en handelaars zijn verplicht om de opwekkingsgegevens te melden van de door hen geproduceerde, geleverde en verhandelde elektriciteit. Deze gegevens moeten verstrekt worden over het voorgaande kalenderjaar.