De prijs die door een consument voor elektriciteit wordt betaald bestaat uit leveringskosten, netbeheer en belasting (energiebelasting en BTW). De kosten van netbeheer (transportkosten) worden niet opgenomen in de energieprijs per kWh omdat dit een vast bedrag per maand is. Deze transportkosten worden jaarlijks berekend door de Energiekamer (voormalig Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).