Lokale gemeenschappen die zelf aan de slag gaan om hun levenswijze duurzamer te maken. Belangrijke drijfveren zijn klimaatverandering en het opraken van olie en andere fossiele brandstoffen.