Een vermogenfonds doet niet aan actieve fondsenwerving (zie wervend fonds), maar beheert het eigen vermogen en besteedt de opbrengst (rendement) aan de doelstelling van het fonds.