Het opslaan van warmte en koude om te kunnen verwarmen en koelen. Voor de lange termijn of seizoensopslag kunnen warmte en koude worden opgeslagen in een aquifer. Sommige partijen hanteren de term Koude-/Warmteopslag (KWO).