Een warmtekaart toont een overzicht van de warmtevraag en -aanbod in een bepaald gebied. Met een dergelijke kaart kunnen kansen in beeld komen om bijvoorbeeld restwarmte beter te benutten.