Een installatie voor warmtekrachtkoppeling is een slimme manier om warmte en elektriciteit te produceren. Een wkk werkt net als de automotor, maar loopt op aardgas of biogas in plaats van benzine. De wkk motor drijft een dynamo aan die elektriciteit produceert. De restwarmte van de motor stroomt niet weg, maar wordt gebruikt voor verwarming. Hierdoor kan een brandstofrendement van meer dan 85% worden behaald. Zo wordt 10-20% aan energie en CO2 bespaard ten opzichte van conventionele productie van elektriciteit en warmte.