Een netwerk van warmteproductie, warmteleidingen en warmte-afnemers. De warmte wordt met water door ondergrondse leidingen vanaf een bron naar afnemers gepompt.