De wet met regels rondom de levering van warmte aan gebruikers. Hierin staat beschreven wat de voorwaarden en beperkingen zijn voor het leveren van warmte.