Een wervend fonds is een organisatie die particulieren, bedrijven of fondsen actief benadert om geld of goederen te doneren om op deze manier haar doelstelling te kunnen realiseren.