Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is vijftig keer lager dan die van grijze stroom. Om de bewegingsenergie van de wind om te zetten in mechanische of elektrische energie is een windmolen nodig.