Zonne-energie is de energie van de zon in de vorm van warmte en licht.