Lokale energie-initiatieven zijn onmisbaar in de overgang naar schone energie. Hoe werk je met hen samen en hoe betrek je bewoners bij de lokale energietransitie? Hoe zorg je als regio of gemeente voor lokaal draagvlak en eigenaarschap van de Regionale Energiestrategie (RES)? Je leest erover in onderstaande kennisdossiers. Ook vind je er voorbeelden van lokale beleidskaders over zonne- en windenergie.

Kennisdossiers over beleid en participatie:

Samenwerken met lokale initiatieven

Energiecoöperaties zijn onmisbaar om te kunnen overschakelen op duurzame energie. Een goede samenwerking tussen coöperatie en gemeente is essentieel. Wat zijn succesfactoren?

Regionale Energiestrategie

Hoe betrek je als regio bewoners bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie? Hoe zorg je voor lokaal eigenaarschap? Dat en meer in dit kennisdossier.

Participatie

In dit dossier voorbeelden van lokale beleidskaders en het betrekken van inwoners bij de RES. Daarnaast: hoe betrek je omwonenden bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken en hoe zorg je dat ze meeprofiteren?