Steeds meer mensen wekken samen met dorps- of stadsgenoten duurzame energie op. Dat is leuk en belangrijk voor de energietransitie. In onderstaande kennisdossiers veel informatie voor initiatiefnemers van collectieve zon- en windprojecten. Zowel voor startende initiatieven als gevorderde energiecoöperaties. En over uiteenlopende onderwerpen: van businesscase tot leden werven en samenwerken met de gemeente. 

Snel naar:

Kennisdossiers over Zon:

Aan de slag - Zon

Je hebt een idee voor een gezamenlijk zonnepark of -dak. Waar begin je? In dit dossier veel info.

Achtergrond - Zon

De diepte in over lokale en collectieve zonne-energie? Dompel je onder in rapporten, onderzoeken en opinie-artikelen.

Voorbeeldprojecten - Zon

Al vele initiatieven gingen je voor in gezamenlijke zonprojecten. Welke keuzes maakten zij? Wat zijn de leerpunten?

Kennisdossiers over Wind:

Aan de slag – Wind

Een windproject uitvoeren vraagt om een lange adem. Hoe ziet zo'n traject eruit en welke vragen kom je onderweg tegen? 

Achtergrond – Wind

Voor handreikingen, onderzoeken en achtergrondartikelen over collectieve wind zit je goed in dit kennisdossier.

Voorbeeldprojecten – Wind

Leer van de ervaringen van andere initiatieven. Hoe pakten zij een windproject aan? Welke tips hebben ze? 

Overige kennisdossiers:

Financieel, juridisch en fiscaal

Bij het realiseren van projecten loop je (mogelijk) tegen financiële, juridische en fiscale vragen aan. Hoe hebben anderen dit oplost? Welke documenten heb je nodig?

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 

Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kun je als energiecoöperatie of VvE gezamenlijk investeren in een productie-installatie om duurzame energie mee op te wekken. Per 1 april 2021 vervangt deze nieuwe regeling de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling).

Postcoderoosregeling / Regeling Verlaagd Tarief

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting. Lees hier alles over de regeling.

Organisatie

Een sterke organisatiestructuur leidt tot toekomstbestendige projecten. Waar kun je op letten bij de inrichting van je organisatie?

Marketing & communicatie

Draagvlak verwerven voor je ideeën lijkt simpel, maar er komt veel bij kijken. Hoe zorg je voor effectieve communicatie naar je stakeholders? En hoe maak je ‘naam’? 

Samenwerken

Vroeg of laat ga je als coöperatie samenwerken met andere partijen. Met de gemeente, het netwerkbedrijf of de bank. Welke situaties kom je tegen? Wat zijn succesfactoren?

Voor Verenigingen van Eigenaren

Je wilt samen met de buren in de VvE zonne-energie opwekken met zonnepanelen op het gezamenlijke dak. Wat komt daarbij kijken? 

Zonnepark Vierverlaten Groningen

Volg de e-learning Collectief zonproject

In deze online leermodule doorloop je een helder stappenplan voor het realiseren van een gezamenlijk zonnedak of -park. Van je eerste idee tot exploitatie!

Naar de e-learning