Nederland wil in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. Dat lijkt ver weg, maar er zijn bijna 8 miljoen huizen die nog vrijwel allemaal met aardgas verwarmd worden. Een flinke klus dus, en het is slim om nu al te beginnen. Maar wat is er eigenlijk bekend over hoe we dat gaan aanpakken? Hoe zijn die plannen tot stand gekomen, en welke rol speelt de landelijke overheid? En wat doet je gemeente? 

Internationale afspraken in het Parijs-akkoord

Nederland is niet het enige land dat wil verduurzamen. In 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd, dat inmiddels door 197 landen ondertekend is. Hierin staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graad.

De plannen van Nederland in het Klimaatakkoord

Om te zorgen dat Nederland genoeg bijdraagt aan de internationale doelstelling, is een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Het doel hiervan is om in 2030 49% minder CO₂ uitstoten dan in 1990, en in 2050 95%. Om dit te bereiken heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties een heel pakket aan maatregelen afgesproken. Één van die maatregelen is dat we stoppen met aardgas om te koken en huizen te verwarmen.

In jouw gemeente: de Transitievisie Warmte 

Alle gemeenten hebben van het rijk de opdracht gekregen om uiterlijk eind 2021 in een plan op te schrijven hoe ze met aardgasvrij aan de slag gaan. In dit plan, de Transitievisie Warmte, moet staan in welke wijken de gemeente al voor 2030 begint. Voor die wijken moet de gemeente ook aangeven wat een goed en betaalbaar alternatief voor aardgas lijkt. Dit is nog geen vaststaand besluit; dat volgt later.

Zo'n Transitievisie Warmte is kan nuttig zijn voor jou als bewoner, omdat het een beeld geeft van wanneer jouw wijk aan de beurt is. Dat helpt bijvoorbeeld als je voor de keuze staat om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen of niet. En als jouw wijk nog niet in de plannen voorkomt, betekent dit waarschijnlijk ook dat het nog even duurt voordat je echt moet kiezen hoe jij van het gas af gaat. 

In het wijkuitvoeringsplan worden de plannen concreet

Je gemeente kan natuurlijk niet zomaar het gas weghalen uit de wijk. Hiervoor moet een goed plan zijn, want iedereen moet eten kunnen koken en het huis kunnen verwarmen. Bovendien moet overstappen op een alternatief voor aardgas voor alle bewoners betaalbaar zijn.

Om dat voor elkaar te krijgen is afgesproken dat gemeenten werken aan wijkuitvoeringsplannen waarin duidelijk wordt wat wanneer gebeurt. Dit plan maakt de gemeente samen met allerlei partijen zoals woningcorporaties, de netbeheerder en bedrijven. Sommige gemeenten kiezen ervoor om bewoners tijdens het opstellen van zo'n plan ook uitgebreid te betrekken, terwijl andere gemeenten kiezen voor een aanpak waarin bewoners voornamelijk geïnformeerd worden. Dit kan binnen een gemeente ook per wijk verschillen.

Maak slim gebruik van subsidies en leningen

Los van wat je gemeente doet, kun je natuurlijk ook zelf aan de slag. De overheid stimuleert dat met verschillende subsidies en voordelige leningen. Mooi meegenomen!

Bekijk de regelingen