OVERZICHT

Recente Projecten

Te beginnen met kleinere zonnepanelenprojecten (300+) op de verschillende daken in Hattem, via grotere veld opstellingen van zonnepanelen en windmolens, groeien naar een zelfvoorzienend Hattem op energiegebied in 2030.
Coöperatie Vrijstad Energie verenigt Culemborgse burgers, bedrijven en organisaties die een actieve rol willen spelen in de ontwikkeling en instandhouding van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem dat op lokaal en regionaal niveau zelfvoorzienend is, en die door hun activiteiten ook bijdragen aan een democratische energiemarkt en aan een sterkere regionale economie.
Met dit initiatief kunnen betrokken bewoners in de Nederland met hun buren de warmtevoorziening van hun woningen verduurzamen, door om te schakelen van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening.