OVERZICHT

Recente Projecten

Coöperatie Vrijstad Energie verenigt Culemborgse burgers, bedrijven en organisaties die een actieve rol willen spelen in de ontwikkeling en instandhouding van een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem dat op lokaal en regionaal niveau zelfvoorzienend is, en die door hun activiteiten ook bijdragen aan een democratische energiemarkt en aan een sterkere regionale economie.
Het wordt tijd dat de inwoners van Delft in staat worden gesteld meer duurzame energie zelf op te wekken. Maar niet ieders dak is geschikt of beschikbaar voor zonnepanelen. Ook kan het dat je een dak deelt met andere kopers of huurders die niet kunnen of willen meewerken aan de installatie van zonnepanelen.  
De Energiecoöperatie duurzaam Assen is opgericht op 16 maart 2016 door 2 initiatiefnemers vanuit Drenthe In Transitie (www.ditenergie.nl), een gezamenlijke ontdekkingstocht naar een duurzaam en energieneutraal Drenthe. We zijn hiermee de eerste stadscoöperatie in de provincie Drenthe en richten ons op bewustwording van het energieverbruik, zelf opwekken met eigen productie-installaties en het investeren in leefbare duurzame buurten en wijken.