Er ontstaan steeds meer initiatieven van bewoners die zelf een actieve rol willen spelen als hun buurt overstapt op duurzame warmte. Ondertussen hebben gemeenten de regierol in de warmtetransitie en moeten in 2021 hun Transitievisie Warmte vaststellen. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? In het rapport 'Bewonersinitiatief in de warmtetransitie: De Participatiecoalitie deelt 20 lessen uit de praktijk' worden succesfactoren en knelpunten beschreven. 

In de publicatie zijn lessen ingedeeld in vijf fasen. Eerst wordt ingegaan op bewonersparticipatie bij de Transitievisie Warmte. Vervolgens komen vier fasen aan bod van een wijkuitvoeringsplan: de oriëntatiefase, de ontwikkelfase, de uitvoeringsfase en de gebruiksfase.

Download het rapport

Over de Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie is een samenwerking tussen HIER, Energie Samen, LSA bewoners, Buurkracht en de Natuur en Milieufederaties. Samen ondersteunen wij bijna 200 bewonersinitiatieven om beter samen te werken met hun gemeente. Zie ook participatiecoalitie.nl