Voor handreikingen, onderzoeken en achtergrondartikelen over collectieve windenergie zit je in dit kennisdossier goed.

Foto: Menno Mulder

Zie ook onze andere kennisdossiers over gezamenlijke windprojecten:

In dit dossier: