Omdat er steeds meer kleinere (coöperatieve) warmtebedrijven komen, heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor alle helderheid een leidraad gepubliceerd. Daarin staat beschreven wat een leverancier moet leveren en waarover deze moet informeren.

De leidraad is gericht op leveranciers van warmte aan consumenten en kleine bedrijven. Zo kunnen ook kleine leveranciers aan klanten voldoende helderheid bieden over de warmteproducten. Klanten krijgen een beter inzicht over contract- en betaalverplichtingen. Lees hier de toelichting van de ACM.

Klik hier om de leidraad te downloaden.