Stel, je ziet kans om op een locatie (dak of grond) een collectief zonnesysteem te realiseren. Welke financieringsmogelijkheden zijn er dan? Kun je je zonneproject rendabel maken? De beslisboom Zon geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt je bij het doorrekenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om je businesscase vorm te geven!

Op dit moment zijn er twee stimuleringsregelingen om de businesscase voor een zonnepark op te baseren: 

Gebruik de beslisboom Zon hieronder om te bekijken welke regeling voor jouw project het meest voor de hand liggend is. En bereken welk rendement dat ongeveer oplevert.

Aan de slag!

De beslisboom Zon is in opdracht van HIER opgewekt ontwikkeld door Soft Energy. De beslisboom rekent met globale kosten, dit model geeft dus een indicatie. De aansluitkosten worden door de netbeheerder bepaald. De beslisboom is met grote zorg samengesteld, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen of opmerkingen? Dat horen we graag via info@hieropgewekt.nl.