Stel, je ziet kans om op een locatie (dak of grond) een collectief systeem met zonnepanelen te realiseren. Welke financieringsmogelijkheid is de beste optie voor jouw project: postcoderoos- of SDE+ subsidieregeling? Maak je gezamenlijke zonproject rendabel. De beslisboom Zon geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt je bij het doorrekenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om de businesscase van je zonproject vorm te geven!

Op dit moment zijn er twee stimuleringsregelingen om de businesscase voor een zonnepark of zonnedak op te baseren: 

Gebruik de beslisboom Zon hieronder om te bekijken welke regeling voor jouw project het meest voor de hand liggend is. En bereken welk rendement dat ongeveer oplevert. Bekijk ook het Stroomschema subsidieregelingen. Hierin zie je in vogelvlucht voor welke subsidie jouw project in aanmerking komt. 

In de beslisboom worden de netbeheerstarieven van 2019 gebruikt.

Aan de slag!

Voorbeeld businesscase

Benieuwd hoe een businesscase voor een postcoderoosproject er in praktijk uitziet? Zie ons voorbeeld businesscase postcoderoos.  

De beslisboom Zon is in opdracht van HIER opgewekt ontwikkeld door Soft Energy. De beslisboom rekent met globale kosten, dit model geeft dus een indicatie. De aansluitkosten worden door de netbeheerder bepaald. De beslisboom is met grote zorg samengesteld, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen of opmerkingen? Dat horen we graag via info@hieropgewekt.nl.