Stel, je ziet een kans om een groot zonnepanelensysteem te realiseren. Is dat dan rendabel? Waar begin je met je business case? De ‘beslisboom zonneparken’ die in opdracht van HIER opgewekt is ontwikkeld, geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt je bij het ordenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om je business case vorm te geven!

Op dit moment zijn er grofweg drie hoofdlijnen om de businesscase voor een zonnepark op te baseren: 

Maar welke optie is voor jouw project het meest voor de hand liggend? En welk rendement levert dit ongeveer op? 
In de beslisboom is een flowchart opgenomen met acht relatief eenvoudige vragen. Wanneer je deze beantwoordt, krijg je direct een indicatie van welke financiële constructies het meest voordelig uit zullen pakken. In de beslisboom wordt een afweging gemaakt tussen de SDE+, de postcoderoosregeling en salderen, al dan niet in combinatie met verkoop van het systeem na 10 tot 15 jaar. 
Voor de meer gevorderde gebruiker geeft de beslisboom ook de mogelijkheid om handmatig een aantal aannames aan te passen. Handig als je bijvoorbeeld al meer gedetailleerde informatie over je project hebt.
Meer informatie over de achtergrond van de opbouw van business cases en de aannames die in de beslisboom zijn gedaan, lees je in de toelichting. 

NB! De beslisboom rekent met globale kosten voor de netbeheerder. Dit model geeft dus een indicatie. De netbeheerder is de enige die een definitief overzicht van de kosten voor een specifieke locatie kan geven. Neem dus daarvoor altijd op tijd contact op met je netbeheerder. Voor de aansluitcalculator van Liander kijk hier.

Aan de slag!

  • Download hieronder de Beslisboom Zonneparken (xls) en de toelichting (pdf)
  • Open het bestand
  • Klik op "bewerken inschakelen" in de gele waarschuwingsbalk
  • Klik op "inhoud toestaan"
  • Klik op de blauwe knop "Open Flowchart"

Downloads

Vragen?
Mocht je vragen hebben, stel ze dan per mail naar info@hieropgewekt.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een terugkoppeling.   

Disclaimer
De beslisboom geeft een indicatie en rendement op hoofdlijnen. Er is met aannames gewerkt, je zult dus op basis van de feitelijke situatie altijd nog een precieze berekening moeten voor je eigen systeem moeten maken! Aan de beslisboom en de uitkomst ervan, kunnen geen rechten worden ontleend. Wees je ervan bewust dat als je zelf iets wijzigt in de structuur van het xls bestand, de berekening en uitkomst niet meer correct kan zijn.